Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
PSY 590 Tez Hazırlığı Semineri Select Term:
Bu kredisiz dersin amacı yüksek lisans öğrencilerine, danışmanları gözetiminde, tezlerine yönelik araştırma konusu seçmeleri, odaklanmış alan yazını taraması yapmaları ve tez önerilerini meslektaşlarının ve öğretim üyelerinin katıldığı toplantıda sunmaları için rehberlik yapmaktır.
SU Credits : 0.000
ECTS Credit : 5.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2024 Sabancı Üniversitesi