Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
SOC 502 Medya ve Siyaset Select Term:
Bu seminerde medya/siyaset ilişkileri, üç ana eksende ele alinarak incelenecektir. (1) global/yerel haber ajanslari ve medya kuruluslari arasindaki ilişkiler; yeni iletişim teknolojilerinin beraberinde getirdiği yapısal/ kurumsal dönüşümler (2) medya içeriği, özellikle haber üretimi ve içeriğini belirleyen çeşitli faktörler; anlatı/ görüntü/izleyici ilişkileri; son yıllarda habercilikte öne çıkan şiddet, sansasyon, magazinleşme üstüne tartışmalar /inclemeler (3) ulusal siyasette medyanin etkileri ve rolleri ustune kuramsal yaklaşımlar ve tartışmalar.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2024 Sabancı Üniversitesi