Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
SOC 520 Hareketlilikler Sosyolojisi Select Term:
Bu ders, insanların, fikirlerin, ürünlerin, sermayenin ve imgelerin hareketliliklerine, bu hareketlilik sistemlerinin ve mekanlarının toplumsal, kültürel, siyasi boyutlarına ve hareketliliğin uygarlığın, modernitenin ve küreselleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak tarihsel oluşumuna bir giriş niteliği taşımaktadır. İşlenecek konular arasında Hareketlilikler Kuramı, seyahat ve turizmin arayüzü ve mekanları olarak kentler, hareketlilikler ekseninde eşitsizlikler, ulaşım sistemlerinin tarihi, havalimanları demiryolları ve konteyner limanları, ulaşım sistemlerinin ve merkezlerinin mekan ve toplumsallık biçimleri üzerindeki kültürel ve ekonomik tesirleri bulunmaktadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2023 Sabancı Üniversitesi