Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
TS 509 Uzun 19. Yüzyılda Osmanlı Entellektüelleri Select Term:
Tanzimat'la başlayıp Jön Türk Devrimi'ne kadar uzanan bu ders, öğrencilerin uzun on dokuzuncu yüzyılda Osmanlı entelektüellerinin temel kavram ve fikirlerini öğrenmelerini sağlar. Siyasi meşruiyet ilkesindeki dönüşümler, özgürlük ve güvenlik arasındaki ilişki, anayasacılık, parlamentarizm, pozitivizm, radikalizm, muhafazakarlık, modern imparatorluk kavramı, toplumsal cinsiyet ve hukuki eşitlik talebi: tüm bunlar ve daha fazlası bu dersin içeriğini oluşturacaktır. Osmanlı entelektüel tarihinde öne çıkan, kadın ve "ihmal edilmiş" seslere ve birincil metinlere odaklanan bu ders, Osmanlı siyasi düşüncesi ve küresel entelektüel tarih alanını demokratikleştirmeyi ve genişletmeyi amaçlamaktadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2024 Sabancı Üniversitesi