Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
VA 515 Görsel Kültür Select Term:
Görsel Sanatın anlatımı da algılaması da karmaşık olabilir. Oysa görsel sanatın kendi anlamını ürettiği farklı diller oluşmuş, bu diller diğer kültür süreçleriyle içiçe geçmiştir. Bu farklı oluşumları izleyen yöntemler mevcuttur. Bu derste bu yöntemler ele alınacaktır. Farklı yönelimler içinde oluşan görsellik ve görsel nesnelerin anlamlarını anlamaya yönelik diğer ifade biçimleri de eleştirel bir yaklaşımla tartışılacaktır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2020 Sabancı Üniversitesi