Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
VA 551 Yüzey Üzerinde Çizgiden Lekeye Select Term:
Bu ders, resim pratiğinin ne olduğu, resmin bugün nasıl düşünülmesi ve çağdaş sanat pratiğinde nasıl yaşadığı sorularını gündeme getirir. Sanat tarihi içinde fotoğraf, sinema, video, dijital tekniklerin bulunmasıyla resmin evrimi üzerinde düşünceler ve yüzey üzerinde bu tekniklerin bir çizgi çizmenin, bir leke elde etmenin etkileri araştırılır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2023 Sabancı Üniversitesi