Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
CONF 512 Araştırma Metodları Select Term:
Bu ders araştırma tasarımı ve analizine yöneliktir ve öğrencilerin araştırma ve yayın etiği kuralları hakkında bilgi edinmelerini amaçlar. Öğrenciler veri toplama, analiz etme ve yorumlama tekniklerini öğrenirler. Bu teknikler arasında sınıfta ve sahada yapılan deneyler, simülasyonlar, saha araştırması ve örneklem yaklaşımları, arşiv araştırması ve etnografik dosyalama çalışması sayılabilir. Olasılık teorisi ve istatistiksel analize girişi de içeren niteliksel ve niceliksel teknikler de ele alınır. Öğrenciler aynı zamanda SPSS ve çeşitli niceliksel bilgisayar programları ile çalışma yaparlar.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2024 Sabancı Üniversitesi