Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
ECON 506 Ekonometri Select Term:
Klasik lineer regresyon modeli, genelleştirilmiş en küçük kareler, genelleştirilmiş beklemler yöntemi, nitel bağlı değişken modeli, zaman serisi analizi.
SU Credits : 4.000
ECTS Credit : 0.000
Prerequisite : Masters Level ECON 505 Minimum Grade of D OR Doctorate ECON 505 Minimum Grade of D
Corequisite : ECON 506
© 2022 Sabancı Üniversitesi