Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
ANTH 255 Yerel Kültürler, Global Güçler Select Term:
Bu dersin konusu yeni dünya düzeni/düzensizliğinin arkasında yatan global güçler ve bunların farklı yerellikler üzerindeki eşitsiz etkileri olacaktır. Bir yandan yeni global ekonominin belkemiğini oluşturan kurumlar (örneğin IMF ve Dünya Bankası), global bir bilinç kazandırma yolunda çalışmalar yapan uluslararası sivil toplum kuruluşları (örneğin Greenpeace) ve globalleşmenin kendileri üzerindeki etkilerini sorunsallaştıran yerel örgütlenmeler hakkında bilgi edinilirken, bir yandan da bu süreç içerisinde değişen zaman ve mekan anlayışlarının kuramsal açılımları üzerinde durulacaktır. Öğrencilerden globalleşmenin farklı alanlardaki (ekolojik, ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel) etkileri ve bunlar karşısında oluşan yerel, ulusal veya global düzeydeki tepkiler üzerine araştırma yapmaları beklenecektir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2024 Sabancı Üniversitesi