Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
ANTH 413 Hukuk ve Uyuşmazlık Üzerine Etnografik Yaklaşımlar Select Term:
Uyuşmazlık denilince ne anlaşıldığı ve de çözüm yöntemleri bir toplumdan diğerine oldukça önemli derecede farklılık göstermektedir. Bu derste bu farklılıkları yaratan kültürel süreçleri inceleyeceğiz. Araştırmacıların çalıştıkları toplulukların sosyal ve kültürel hayatını katılarak gözlemlediği ve de genelde en az bir yıl süren bir araştırma yöntemi olan etnografik malzemeleri kullanacağız. Okuyacağımız etnografiler Meksika, İran, Türkiye, Yeni Gine ve de Amerika'nin kentsel bölgeleri gibi bir çok farklı kültürel ortamın özelliklerini incelemektedir. Tartışmalarımızın temel eksenini şu sorular oluşturmaktadır; değişik kütürel ortamlarda varolan değişik adalet -eşitlik, denklik- anlayışları nelerdir? Bu anlayışların değişik uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile ilişkileri nelerdir? Sözkonusu adalet anlam ve pratikleri o toplumda var olan eşitsizliklerin -toplumsal cinsiyet, yaş, statü gibi- yeniden üremesi ile ne şekilde ilintilidir?
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2024 Sabancı Üniversitesi