Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
CULT 230 Medya Çalışmalarına Giriş Select Term:
Giriş düzeyindeki bu ders, günümüz medyasının işleyişini ve gündelik hayatımızdaki yerini, toplumsal, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla ele almaktadır. Medya, tarihsel gelişim süreci içinde hem üretim hem tüketim süreçleri açısından değerlendirilerek, medya çalışmalarının temel sorun ve yaklaşımları güncel örnekler üzerinden tartışılacaktır. Habercilik, reklam ve tüketim kültürünün yanı sıra sahiplik yapısı gibi konulara da yer verilecektir. Dersin temel amacı öğrencilerin medya okuryazarlığını arttırmak, günümüz medyası ile kurdukları ilişkiye dair daha bilinçli ve eleştirel bir bakış açısı geliştirmelerini sağlamaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2024 Sabancı Üniversitesi