Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
CULT 299 Türkiye'de Kültürel Çalışmalara İlişkin Konular Select Term:
Bu giriş dersi Türkiye'de Kültürel Çalışmalara ilişkin güncel konuları ele alır. Dersin konusu açıldığında belirtilecektir. Konular, antropoloji, tarih, edebiyat, sosyoloji, ve görsel çalışmalar gibi alanlardan seçilerek belirlenecektir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2022 Sabancı Üniversitesi