Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
ECON 330 Endüstriyel Organizasyon Select Term:
Tam rekabet; tekel; fiyat ayrımcılığı; oligopol; homojen ve ayrık ürünler; stratejik davranış ve giriş engelleri; reklam; kalite; dikey ilişkiler; ağ etkileri; rekabet hukuku ve politikası.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : Undergraduate level ECON 204 Minimum Grade of D AND Undergraduate level ECON 201 Minimum Grade of D AND Undergraduate level ECON 301 Minimum Grade of D
Corequisite : ECON 330
© 2022 Sabancı Üniversitesi