Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
ECON 340 Uluslararası Ekonomi Select Term:
Uluslararası ticaret: ticaretten elde edilen karşılaştırmalı avantajlar ve yararlar; teknoloji ve ticaret; özel faktörler gelir dağılımı; faktör donanımları ve ticaret; serbest ticaret, önlemler ve ulusal refah; piyasa eksiklikleri ve ticaret politikası. Uluslararası finans: ödemeler dengesi; döviz kuru piyasası; para, faiz ve kurlar; anasermaye hareketliliği, mali ve para politikaları.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite :
© 2024 Sabancı Üniversitesi