Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
ECON 391 Makroekonomi Üzerine:Yeni Gelişen Pazar Makroeko. Select Term:
Yeni gelişen ekonomilerin sorunları; döviz kurunu belirleyen faktörler; sermaye akışı ve sorunları; para ve fiyatlar; yeni gelişen pazarların mali kuruluşları; mali kriz; maliye ve para politikaları; istikrar programları; yabancı sermaye yatırımları
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level ECON 202 Minimum Grade of D
Corequisite : ECON 391R
© 2022 Sabancı Üniversitesi