Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
ECON 391 Makroekonomi Üzerine:Yeni Gelişen Pazar Makroeko. Select Term:
Yeni gelişen ekonomilerin sorunları; döviz kurunu belirleyen faktörler; sermaye akışı ve sorunları; para ve fiyatlar; yeni gelişen pazarların mali kuruluşları; mali kriz; maliye ve para politikaları; istikrar programları; yabancı sermaye yatırımları
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite :
© 2024 Sabancı Üniversitesi