Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
FILM 335 Türk Sinemasına Eleştirel Yaklaşımlar Select Term:
Bu ders, Türk sinemasının tarihsel gelişimini, Türkiye toplumunun dönüşümüyle ilişkili olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Türk sinema tarihinin kimi temel örnekleri öğrencilere tanıtılırken, Türk sinemasını karakterize eden bir dizi türsel, tematik ve biçimsel özellik tartışılacaktır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : -
Corequisite : FILM 335L
© 2022 Sabancı Üniversitesi