Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
HART 292 Modern Sanattan Çağdaş Sanata Select Term:
Bu ders, Batı sanat dünyasında 19. Yüzyıl sonundan günümüze uzanan süreçte yaşanan sanat tarihsel gelişmeleri, Empresyonizm, Kübizm, Ekspresyonizm, Soyut Sanat, Pop, Minimalizm, Kavramsalcılık gibi belli başlı akımlar etrafında ele alır. Sanatsal ifadeyi etkileyen tarihsel ve kültürel bağlamlar etrafında, resim ve heykelden performans, enstalasyon ve katılımcı pratiklere uzanan bir çeşitlilikle avangard kavramının anlamı ve görsel ifadesi irdelenir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2022 Sabancı Üniversitesi