Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
HART 312 Rönesans Görselliği II (Cinquecento) Select Term:
Bu dersin İtalya’da Yüksek Rönesans ve Maniyerizm sanatına, estetiğine ve temsili uygulamalarına bir giriş olması hedeflenmiştir. Ders, insanlığın cesur ve yeni vizyonunun görsel sanatlarda devrimci deneylerle birleşip Batı kanonunun temellerini oluşturuşunu inceler ve tartışır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2023 Sabancı Üniversitesi