Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
HART 323 Sanat ve İktidar Select Term:
Bu ders, siyasal iktidar ve ideolojinin teksili ya da sergilenmesinde sanat ve mimarinin rolü üzerinde yoğunlaşmaktadır. Öğrenciler, emperyal imge sistemleri, mimarinin ikonografisi ve hanedan sembolizmi gibi konuları inceleme ve tartışma fırsatını bulacaklardır. Ders boyunca, Eski Mısır, Roma, Bizans, ortaçağ ve Rönesans Avrupası ile Osmanlı İmparatorluğundan örnekler üzerinde durulacak; konferanslardan bazıları İstanbul'un çeşitli tarihsel sitlerinde gerçekleştirilecektir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2024 Sabancı Üniversitesi