Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
HART 434 Ortaçağ Akdenizinin Sanat ve Mimarlık Tarihi Select Term:
Bu ders Akdeniz havzasının Ortaçağdaki (3. - 13. yüzyıllar arasındaki) sanat ve mimarisini karşılaştırmalı bir yaklaşımla gözden geçiriyor. Ortaçağ sanat ve mimarlık tarihi zaman, üslûp ve coğrafya ölçütlerindan hareketle (Geç Antik, Erken Hristiyan, İslâmî, Romanesk, Gotik, Yahudi gibi) bazı geleneksel kompartımanlara ayrıla gelmiştir. Bu dersin bir amacı, geniş anlamıyla Akdeniz havzasının bütününe eğilip, yukarıdaki tasnifi geçersiz kılan süreklilik, etkileşim, bağlantı veya çatışmalara işaret etmek yoluyla, bu tür kategorileri sorgulamaktır. Dersin bir diğer amacı ise sanat ve mimarlık tarihi alanının alışılmış uygulamasının dışına çıkıp, yalnızca biçime odaklanmak yerine sanat ve mimarinin üretildiği koşulların karşılaştırılabilirliği üzerinde durmaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2024 Sabancı Üniversitesi