Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
HIST 233 Doğuda ve Batıda Ortaçağ Kahramanı Select Term:
Destansı anlatıları okuma ve çözümlemeye bir giriş olarak tasarlanan bu ders, Ortaçağda yazı aracılığıyla tekrar devreye sokulan şu dört ana eser tipi üzerinde yoğunlaşacaktır : Şehnâme, Oğuznâme, İskendernâme’ler Kral Arthur Efsaneleri. Dersin başında, bu destanların kurgulanmasında kullanılan ana temalar ve anlatım yöntemleri, “kahraman”ların ortak özellikleri ve gerekli tarihsel bağlamlar hakkında verilecek genel bilgiler, daha sonra söz konusu eserlerin ayrıntılı incelemesinde kullanılacak; son örnek olarak Büyük İskender ve İskendernâme’ler, “Doğu” ve “Batı” destanları ile kahramanlarının ortak yönlerine eğilmeyi mümkün kılacak; ardından, bu eserlerin Ortaçağdan sonraki yaşantısı üzerinde durulacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2024 Sabancı Üniversitesi