Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
HIST 438 İkinci Dünya Savaşından Bu Yana Orta Doğu'nun Ekonomik Tarihi Select Term:
İkinci Dünya Savaşından günümüze kadar olan dönemde, Orta Doğu'daki ekonomik büyüme ve dönüşüm süreçlerine toplu, eleştirel bir bakış. İncelenecek ülkeler arasında, Mısır, Suriye, Lübnan, Ürdün, Irak, Arap Yarımadası'ndaki Arap devletleri, İran ve Türkiye yer alıyor.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level ECON 202 Minimum Grade of D
Corequisite : -
© 2022 Sabancı Üniversitesi