Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
HUM 371 Edebiyatta Büyük Eserler: İslam Dünyası Select Term:
Bu derste modernite öncesi dönem İslam edebiyatının farklı yazın türlerindeki belli başlı eserleri incelenmektedir. Dönem boyunca incelenen metinlerde edebi mekan-zaman anlayışı ve gerçek mekan-zaman anlayışı; edebiyatın bireysel ve kamusal yönleri; sözlü kültür ve yazılı kültür; kurgusal anlatı ve tarih; öğretici ve eğlendirici amaçlar karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır. Anlatının inandırıcılığı, hikayenin çerçevesi, anlatıcı ve kurgunun seviyeleri, “öteki” kavramı, metinler arası paslaşmalar gibi kavramlar üzerinde durulmaktadır. Metnin yorumlanmasında başvurulan yazar, eser ve okuyucu kitlesi odaklı yaklaşımlar , biçim ve içerik arasındaki ilişkiler, elit kültürü ile halk kültürü arasındaki ilişkiler irdelenecektir. Ele alınan eserleri ait oldukları zaman ve mekana göre bağlamına oturtmanın yanısıra; söz konusu eserlerin Batı’da ve Doğu’da uyandırdıkları yankılar doğrultusunda dünya edebiyatının bir parçası olarak bakılmaktadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 5.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2024 Sabancı Üniversitesi