Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
LAW 311 Uluslararası Hukuk Select Term:
Bu ders, uluslararası hukukun temel kavramlarının net bir anlatımını vermeyi amaçlamaktadır. Uluslararası hukukun doğasına, siyasi ve tarihsel dayanaklarına odaklanan tartışmalara değindikten sonra; uluslararası hukukun kaynaklarına ve yerel hukukla arasındaki ilişki ele alınacaktır. Buna müteakiben, devletler ve hükümetler, uluslararası hukukun özneleri olarak incelenecektir. Yabancı uyruklu kimselere uygulanan muameleler, yasal yetki hakkı, anlaşmalar, devletlerin halef olması, Denizler Hukuku, hava sahası ve dış uzay gibi daha spesifik konuların yanı sıra; insan hakları, devletlerarası anlaşmazlıkların barışçıl çözümleri, ve savaş hukuku gibi konular bu dersin ana gündemini oluşturacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2024 Sabancı Üniversitesi