Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
LAW 403 Uluslararası İş Hukuku Select Term:
Bu ders günümüzde uluslararası ve uluslar üstü düzeyde faaliyet gösteren bireylerin ve kuruluşların karşı karşıya oldukları yasal mevzuları ve temel kurumları tanıtmaya yöneliktir. Medeni hukuk, örf ve adet hukuku ile uluslar üstü ve uluslararası hukuk rejimlerine kısaca bakıldıktan sonra yabancı yatırımlar, emek ve istihdam, fikir hakları, kurumsal sosyal sorumluluk ve çevre sorunları gibi küreselleşmeyle birlikte daha ciddi hale gelen bazı meseleler üzerinde durulacaktır. Derste bir yandan ''gerçek dünya''dan vakalar ve örnekler ele alınırken, söz konusu kurumların ve kuralların altında yatan varsayımların ve politikaların göz önüne serilmesi hedeflenmektedir
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2024 Sabancı Üniversitesi