Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
POLS 271 Milletler ve Milliyetçilikler Select Term:
Bu dersin konusu milliyetçilik üzerine üretilen en önemli kuramlar ve bunların milliyetçi hareketleri anlamada ne denli faydalı olduklarıdır. Dersin vurgusu milletlerin "doğuşu" hakkında doğalcı açıklamalar üretmek üzerine değil, milletler ve milliyetçilik üzerine yapılan kavramsallaştırmalar üzerinde olacaktır. Kuramsal yaklaşımların yanısıra Doğu Avrupa, Orta Doğu, eski Sovyetler Birliği toprakları üzerinde oluşan devletler ve Çin gibi somut bağlamlar incelenecektir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite :
© 2024 Sabancı Üniversitesi