Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
POLS 353 Türkiye'de Siyasal Hayat II Select Term:
Bu ders, günümüz Türkiye’sindeki başlıca siyasi gelişmeleri sistematik olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Dersin temel amacı 1980 sonrası dönemde Türk siyasal hayatını şekillendiren siyasi kurumları, aktörleri ve sorunları analiz etmek ve tartışmaktır. Asker-sivil ilişkileri, kimlik politikasının yükselişi, dinin rolü, seçimler ve siyasi partiler gibi önemli konulara odaklanarak, ülkenin askeri yönetimden demokratik yönetime geçişini inceleyecek ve zaman içerisindeki performansını değerlendireceğiz. Son yıllardaki rejim değişikliği ve bunun uzun vadeli politik etkileri üzerinde özellikle duracağız.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2024 Sabancı Üniversitesi