Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
VA 302 Proje Atölyesi II Select Term:
VA: Sanat eserinin gerçek hacmi ve mekanı üzerine giriş. Bu ders, sanat eserinin yaratılmasındaki kavramsal yaklaşımları ve sanat üzerine düşünmeyi geniş bir perspektifte ele almayı amaçlamaktadır. Öğrenciler öğretim üyeleriyle birlikte enstalasyon, kinetik, elektronik ortam ve birçok çağdaş ve karışık teknikte ifade biçimleri üzerinde çalışacaklardır. VCD: Tasarım kavramı içerisindeki farklı öğeleri tanımayı ve sorgulamayı amaçlayan bu derste, multimedya ve web tasarımına yönelik pratiklere geniş yer verilecek, tasarım çalışmaları üzerinde durulacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 7.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2023 Sabancı Üniversitesi