Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
VA 321 Görsel Sanatlarda Uygulama Select Term:
Öğrencilerin etkin, uygulamalı katılımıyla gerçekleşecek olan bu stüdyo ders, farklı sanat alanlarından projeleri gerçekleştirmekte öğrencilerin yaratıcılık becerilerini arttırmalarına olanak sağlamayı amaçlamaktadır. Ders görsel sanatların çeşitli ve farklı alanlarında var olan uygulamalardaki ortak paydalara yönelik olarak yürütülecektir. Sanatsal düşüncenin ortaya çıkışı, sanatsal görüntüler, nesneler ve fikirlerin üretim ve kayıt süreçlerine yönelik bağımsız görsel araştırmalar yapma metodları, yaratıcı sürecin doğasında varolan kaynaklara ve atıflara ulaşım bu dersin temel konularını oluşturmaktadır. Çeşitli fikirlere ve tekniklere yönelik yaratıcı özgün ve kişisel yaklaşımlar geliştirebilmeleri amacıyla öğrencilerden yarıyıl boyunca kağıt ya da sayısal bir günlük tutmaları talep edilecektir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2024 Sabancı Üniversitesi