Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
VA 335 Ses ve Görüntü Select Term:
Bu derste, sanat ve tasrımının sesle olan ilişkisi ele alınacak, sesin enstelasyon, performans, video/film, internet siteleri gibi görsel ve işitsel alanlarda nasıl kullanılabieleceği üstünde durulacaktır. Ders sanat ve tasarım öğrencilerini hedef almakla birlikte ses ile ilgilenen herkesi kapsayacaktır. Gerekli olmamakla birlikte belli bir tasarım deneyimi yararlı olacaktır. Uygun kayıt yöntemleri, özel olayların kayda geçirilmesi ve bunların eşzamanlı yayını ve benzeri olgular dersin kapsamını oluşturmaktadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2024 Sabancı Üniversitesi