Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
VA 430 Sanat Çözümlemeleri: Kuram ve Eleştiri Select Term:
Bu dersin amacı öğrencilere estetiğin temelleri ve günümüzde estetiğe bakış açısı konusunda bilgi vermektir. Çalışmalar sadece estetik üzerine kalmayıp, 1945 sonrası dönemde ortaya çıkan yapısalcılık, yapısalcılık sonrası ve feminist sanat akımlarını da kapsamaktadır. Özellikle aynı dönemler içerisindeki sanat ve teori ilişkisi üzerinde durulacaktır. Öğrencilerden sanat yapıtlarını sorgulayan yazılar üretmeleri beklenecektir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2023 Sabancı Üniversitesi