Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
VA 323 Modelden Çizim Select Term:
İleri seviyedeki çizim dersinde hareket halindeki veya hareketsiz canlı modellerin gözlemlenmesi yöntemiyle oran, orantı, anatomik özellikler dikkate alınarak desen tekniğinin ilerletilmesi amaçlanmaktadır. Hareketsiz nesneler ve fotoğrafik malzeme-renkli saydam ve video görüntülerinin yansıtıldığı modellerin çizimi üzerinde çalışmalar yapılacaktır. Değişik çizim malzemeleri ve bilgisayar gibi tekniklerin de öğrencinin kendi ifade biçimini bulması amacıyla kullanılması hedeflenmektedir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2024 Sabancı Üniversitesi