Sabancı Üniversitesi

Diller


Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü 2022 Başvuruları Açıldı

LISTEN

Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü, 2009 yılında aramızdan ayrılan meslektaşımız, arkadaşımız, sosyolog Dicle Koğacıoğlu anısına Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nin de desteğiyle SU Gender tarafından verilen bir makale ödülüdür. 

2010 yılından bu yana verilen ödülün amacı, Türkiye üzerine toplumsal cinsiyet odaklı araştırmaları desteklemek ve genç araştırmacıları teşvik etmektir. Ödül, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile yüksek lisans derecesini son iki yıl içerisinde almış araştırmacılara açıktır. Gönderilen makaleler anonim olarak, üniversitelerarası bir seçici kurul tarafından değerlendirilir. Ödüller her yılın Aralık ayında düzenlenen bir konferans ve törenle kamuoyuna duyurulur. 2022 yılında verilecek olan Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü miktarı toplam 13.000 TL olup, birincilik için 6000 TL, ikincilik için 4000 TL, üçüncülük için 3000 TL olarak belirlenmiştir.

 Başvuru Koşulları:

 • Yarışmaya katılacak makaleler daha önce yayımlanmamış, toplumsal cinsiyet odaklı, yeni ve özgün olmalıdır.
 • Makalenin dili Türkçe olmalıdır.
 • Değerlendirme süreci anonim olarak yürütülmektedir. Jüri üyeleri, makaleleri yazarlarını bilmeden değerlendirdikleri için makale ve özet dosyaları, isim, soy ismi, kurum belirtilmeden kaydedilmeli ve gönderilmelidir. Başvuru 4 ayrı dosya (.doc veya .pdf) içermelidir:

1)      Makale (en fazla 6000 kelime, isim/ soy ismi/ kurum içermeyen anonim dosya)

Makaleler, başlık, dipnotlar ve referanslar dâhil 6000 kelimeyi aşmamalı, dipnotlar sayfa altına değil makale sonuna eklenmeli, APA alıntı sistemi kullanılmalıdır. 

2)      Makale başlığı ve özeti (en fazla 500 kelime; isim /soy ismi/ kurum içermeyen anonim dosya) 

3)      Özgeçmiş (eğitim geçmişi ve yayınları da içerecek şekilde ayrıntılı özgeçmiş) 

4)      İletişim Bilgileri ( İsim, soy ismi, kurum, yazışma ve e-posta adresi ve diğer iletişim bilgileri.)

 • Geçmiş yıllarda başvuru yapmış olanlar, ödül almadıkları takdirde tekrar başvurabilirler. Ödül almış kişiler tekrar başvuramazlar. 
 • Başvurular kogaciogluodulu@sabanciuniv.edu adresine iletilmelidir.
 • Son başvuru tarihi 2 Ekim 2022’dir.

 

Değerlendirme kriterleri: 

 • Seçici Kurul üyeleri makaleleri değerlendirirken aşağıdaki kriterleri göz önünde bulunduracaklardır: 
 • Konuyla ilgili ulusal ve uluslararası literatürün kapsamlı olarak ele alınması ve değerlendirilmesi,
 • Araştırmanın kuramsal çerçevesinin ve metodolojisinin açık ve kapsamlı bir şekilde sunulması,
 • Araştırılan konunun ve araştırma sorusunun neden önemli olduğunun, makalenin varolan akademik yazına katkısının açıkça tartışılması, 
 • Makalenin akademik yazın kurallarına uygunluğu ve özgünlüğü. 

 

© 2024 Sabancı Üniversitesi