Diller


Kültürel Çalışmalar Programı Konuşmacı Serisi

LISTEN
Sabanci Üniversitesi
Kültürel Çalışmalar Programı
Konuşmacı Serisi

"Invest in Caring, Not in Killing"
Global Women Strike

Selma James "Sex, Race and Class : a New Women's Perspective"

Nina Lopez "Rape and Prostitution: Consent Is the Issue"

Maggie Ronayne "Nationalism and Internationalism in Ireland from the Point of View of Women"

SABANCI ÜNİVERSİTESİ
Karaköy İletişim Merkezi
21 Kasım 2009
Cumartesi 15.00-17.00


Daha fazla bilgi için: //www.feminisite.net/news.php?act=details&nid=682

© 2020 Sabancı Üniversitesi