Sabancı Üniversitesi

Diller


Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü ve Lisansüstü Öğrenci Konferansı

LISTEN

Sabancı Üniversitesi “Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu” tarafından gerçekleştirilen “Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü”nün ilki 23 Ekim Cumartesi günü Sabancı Üniversitesi Karaköy İletişim Merkezi’nde öğrenci konferansının ardından düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü Türkiye toplumu ve kültürü üzerine toplumsal cinsiyet odaklı araştırmaları desteklemeyi ve genç araştırmacıları teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Bu yıl ilk defa düzenlenen makale ödülüne; Ankara Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi; Dokuz Eylül Üniversitesi, European Inter-University Human Rights Institution, Galatasaray Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Muğla Üniversitesi, ODTÜ, Radboud University, Sabancı Üniversitesi, York Üniversitesi olmak üzere 16 farklı üniversiteden 28 lisansüstü araştırmacı başvurdu.

Tüm sosyal ve beşeri bilim lisansüstü öğrencilerine açık olan makale ödülü anonim olarak üniversitelerarası bir seçici kurul tarafından değerlendirildi. Kurulda; Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ayşe Öncü ve Yrd. Doç. Dr. Selçuk Akşin Somel, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Nüket Esen ve Doç. Dr. Meltem Ahıska ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatmagül Berktay yer aldı. Jürinin onursal başkanlığını Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Baç yaptı.

Dicle Koğacıoğlu adına her yıl düzenlenmesi planlanan makale ödülünün birincisi “Bir'in ve Dil'in Hegemonyasından Kurtulmak: Yaşam Yazımında Çokseslilik” başlıklı makalesiyle York Üniversitesi’nden Özlem Ezer oldu. İkincilik ödülünü Sabancı Üniversitesi’nden “Eşcinsel Mekanlar: Erkek Eşcinsellerin  Toplumsal Cinsiyet Kurulumunun Heteronormativite ile İlişkisi” başlıklı makalesi ile Doğu Durgun kazandı. Üçüncülük ödülüne ise “Dört Duvarın Arasında Gül(ebil)mek: ‘Cop Dansı’na, ‘Lasonil’e, ‘Tam Mahkemelik Morluklar’a Dair” başlıklı makalesiyle Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Meral Akbaş layık görüldü. Kazananlar ödüllerini Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Berker’den aldılar.

Konferansın “Mekan Üstünden Toplumsal Cinsiyeti Düşünmek” başlıklı ilk seminerinde; Boğaziçi Üniversitesi’nden Ayfer Bartu Candan tartışmacı olarak yer aldı, Sabancı Üniversitesi’nden Doğu Durgun ve İstanbul Teknik Üniversite’nden Avşar Gürpınar konuşmacı oldular. Tartışmacılığını Koç Üniversitesi’nden Bertil Emrah Öder’in üstlendiği,  “Yasa ve Toplumsal Cinsiyet İlişkisi” başlıklı ikinci oturuma Ankara Üniversitesi’nden Olcay Karacan ve İstanbul Üniversitesi’nden Nezihat Bakar katıldılar. “Dil Üzerinden Toplumsal Cinsiyet” başlıklı son oturumda ise Sabancı Üniversitesi’nden Hülya Adak tartışmacılığı üstlendi, bu paneldeYork Üniversitesi’nden Özlem Ezer ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Meral Akbaş söz aldılar.

Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü Töreni’ne Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Berker, Dicle Koğacıoğlu’nun ailesi, arkadaşları ve öğrencileri de katıldılar.

 

© 2023 Sabancı Üniversitesi