Sabancı Üniversitesi

Diller


CULT Semineri: Paolo Magagnoli (University College London )

LISTEN

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

 

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR SemİnERİ

 

 

Paolo Magagnoli


University College London

 Department of History of Art

 "A Method in Madness: Historical Truth in Walid Raad’s Hostage: The Bachar Tapes"

 

Thursday, 14th April  2011
15:30 – 17:00

FASS 2034

 

 

Konuşma özeti için tıklayınız.

 

 

 

 
© 2023 Sabancı Üniversitesi