Sabancı Üniversitesi

Diller


Hülya Adak

LISTEN
E-Posta
hadaksabanciunivedu
Telefon
(216) 483 9287
Kişisel Web
Ünvanı
Öğretim Üyesi
Eğitim

Batı Dilleri ve Edebiyatları Lisansı, Boğaziçi Üniversitesi, 1993; Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisansı ve Doktorası, Chicago Üniversitesi (ABD), sırasıyla 1994, 2001.

Araştırma Alanları
Toplumsal cinsiyet ve kadın araştırmaları; otobiyografi ve roman teorisi; milliyetçilik ve ulusal mitler; tarih ve edebiyatta Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Ermenileri.
Üyelikler
Modern Language Association (MLA), Middle East Studies Association of North America (MESA), American Comparative Literature Association (ACLA), International Comparative Literature Association (ICLA), Deutsche Arbeitsgemeinschaft Vorderer Orient (DAVO), Tarih Vakfı, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı.
Yayınlar
 • Makaleler
  Adak, Hülya (2018) "Unsettling the canon of the theatre of the absurd: Halide Edib's masks or souls? and its other lives", Comparative Drama (SI), Vol.52, No.3-4, 275-299 (AHCI)
  Adak, Hülya (2018) "The legacy of Andre Nikolaievitch Mandelstam (1869-1949) and the early history of human rights", Zeitschrift für Religions und Geistesgeschichte (Journal of Religious and Cultural Studies), Vol.70, No.2, 117-130 (AHCI)
  Adak, Hülya (2016) "Teaching the Armenian genocide in Turkey: curriculum, methods, and sources", PMLA (Journal of the Modern Language Association of America), Vol.131, No.5, 1515-1518 (AHCI)
  Adak, Hülya (2016) "From l'ecriture feminine to queer subjectivities: Sevgi Soysal, Emine Sevgi Özdamar and Perihan Mağden", Journal of Middle East Women's Studies, Vol.12, No.1, 107-111 ()
  Adak, Hülya (2015) "Gendering denial narratives of the decade of terror (1975-85): the case of Samiha Ayverdi/Neşide Kerem Demir and Hatun Sebilciyan/Sabiha Gökçen", Journal of Genocide Research, Vol.17, No.3, 327-343 ()
  Adak, Hülya (2014) "Swaraj/siyasi direnişin biyografik sözlüğü: Halide Edib ve Inside India", Duvar Edebiyat Dergisi, Vol.14, 58-63 (NA)
  Adak, Hülya and Heffernan, Teresa and Lewis, Reina (2013) "The Independence War (1919-1922) and the ordeal for freedom ", Cultures in Dialogue: Halide Edib Page (NA)
  Adak, Hülya and Altınay, Ayşe Gül (2010) "Guest editors' introduction: at the crossroads of gender and ethnicity: moving beyond the national imaginaire", New Perspectives on Turkey, No.42, 9-30 (SSCI)
  Adak, Hülya (2008) "Exiles at home: questions for Turkish and global literary studies", PMLA (Journal of the Modern Language Association of America), Vol.123, No.1, 20-26 (AHCI)
  Adak, Hülya (2007) "Ötekileştiremediğimiz kendimizin keşfi: 20. yüzyıl otobiyografik anlatıları ve Ermeni tehciri", Tarih ve Toplum: Yeni Yaklaşımlar, No.5, 231-253 (NA)
  Adak, Hülya (2007) "Suffragettes of the empire, daughters of the republic: women auto/biographers narrate national history (1918-1935)", New Perspectives on Turkey: Special Issue on Literature and the Nation, No.36, 27-51 (OTHER)
  Adak, Hülya (2003) "National myths and self na:(rra)tions: Mustafa Kemal's Nutuk and Halide Edip's memories and Turkish Ordeal", The South Atlantic Quarterly, Vol.102, No.2/3, 509-528 (AHCI)
 • Kitaplar
  Adak, Hülya, Halide Edib ve siyasal şiddet: Ermeni kırımı, diktatörlük ve şiddetsizlik, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, February 2016
  Adak, Hülya and Altınay, Ayşe Gül and Düzel, Esin and Bayraktar, Nilgün, So ist das, meine Schöne: aus dem Türkischen von constanze letsch, Berlin: Orlanda Frauenverlag 2009
 • Kitap Bölümleri
  Adak, Hülya, "Müfide Ferit Tek's Aydemir meets Neşide K. Demir, or how women in mourning impede gendered memories of a genocidal past", Women Mobilizing Memory, Altınay, Ayşe Gül and Contreras, Maria Jose and Hirsch, Marianne and Howard, Jean and Karaca, Banu and Solomon, Alisa (eds.), New York: Columbia University Press, August 2019, 455-475
  Adak, Hülya, "Coups, violence, and political turmoil: aesthetics and politics in Pamuk's novels", Approaches to Teaching the Works of Orhan Pamuk, Türkkan, Sevinç and Damrosch, David (eds.), New York: Modern Language Association of America, October 2017, 36-45
  Adak, Hülya, "A personal odyssey toward 'feminist curiosity'", A Journey into Women's Studies: Crossing Interdisciplinary Boundaries, Pande, Rekha (ed.), London and New York: Palgrave Macmillan, July 2014, 266-278
  Adak, Hülya, "La perte du deuil: Halide Edib et la violence politique à l’égard des Arméniens", Temoignage et Survivance, Alloa, Emmanuel and Kristensen, Stefan (eds.), Geneve: MetisPresses, June 2014, 321-355
  Adak, Hülya, "İkinci Dünya Savaşı esnasında Hint bağımsızlık hareketi: Hindistan'a Dair'in sessizlikleri...", Hindistan'a Dair, Adıvar, Halide Edip (ed.), İstanbul: Can Yayınları 2014, 205-210
  Adak, Hülya, "Beyond the catastrophic divide walking with Halide Edib (the Turkish "Jeanne d’Arc") through the Ambiguous Terrains of World War I", Selbstzeugnis und Person: Transkulturelle Perspektiven, Ulbrich, Claudia and Medick, Hans and Schaser, Angelika (eds.), Weimar, Köln, Wien: Böhlau 2012
  Adak, Hülya, "Oy hakkını savunan imparatorluk kadınları, Cumhuriyet'in kızları: kadın oto/biyografi yazarlarının anlattığı milli tarih (1918-1935)", Edebiyatın Omzundaki Melek: Edebiyatın Tarihle İlişkisi Üzerine Yazılar, Uysal, Zeynep (ed.), İstanbul: İletişim Yayınları, March 2011, 253-282
  Adak, Hülya and Glassen, Erika, "Vorwort", Hundert Jahre Türkei: Zeitzeugen Erzaehlen, Adak, Hülya and Glassen, Erika (eds.), Zürich: Unionsverlag, July 2010, 9-24
  Adak, Hülya, "Birinci Dünya Savaşı'nın "Matem Yasağına" veda: "Türk Jeanne d'Arc"'ı Halide Edip ile büyük kırılmanın ötesindeki belirsiz topraklara yolculuk", Dünya Edebiyatı Deyince...: Aralıkta Edebiyat Sempozyumu Bildirileri, Deniztekin, Osman and Çakmak, Efe (eds.), İstanbul: Varlık Yayınları, December 2009, 93-135
  Adak, Hülya, "Pamuk'un "ansiklopedik romanı"", Kara Kitap Üzerine Yazılar, Esen, Nüket (ed.), İstanbul: İletişim Yayınları 2009, 275-294
  Adak, Hülya, "Identifying the "internal tumors" of World War I: Talat Paşa's hatıraları [Talat Paşa's Memoirs], or the travels of a unionist apologia into history", Raueme Des Selbst: Selbstzeugnisforschung Transkulturell, Baehr, Andreas and Burschel, Peter and Jancke, Gabriele (eds.), Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag, November 2007, 151-169
  Adak, Hülya, "Who is afraid of Dr. Rıza Nur's autobiography?", Autobiographical Themes in Turkish Literature: Theoretical and Comparative Perspectives, Akyıldız, Olcay and Kara, Halim and Sagaster, Börte (eds.), Würzburg: Ergon Verlag in Kommission, October 2007, 125-141
  Adak, Hülya, "The protracted purging of the tyranny of nationalism: Turkish egodocuments and the possibilities of Armenian-Turkish reconciliation", The Armenian Genocide, Turkey and Europe (Der Völkermord An Den Armeniern, Die Türkei und Europa), Kieser, Hans-Lukas and Plozza, Elmar (eds.), Zürich: Chronos, November 2006, 107-116
  Adak, Hülya, "Biyografide toplumsal cinsiyet: Ahmet Mithat ya da bir Osmanlı erkek yazarın kanonlaşması", Merhaba Ey Muharrir!: Ahmet Mithat Üzerine Eleştirel Yazılar, Esen, Nüket and Köroğlu, Erol (eds.), İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, February 2006, 201-213
  Adak, Hülya, "An epic for peace (Introduction to Halide Edib's Memoirs)", Memoirs of Halidé Edib, Piscataway, NJ: Gorgias Press, October 2005, 5-28
  Adak, Hülya, "Otobiyografik benliğin çok-karakterliliği Halide Edib'in ilk romanlarında toplumsal cinsiyet", Kadınlar Dile Düşünce: Edebiyat ve Toplumsal Cinsiyet, Irzık, Sibel and Parla, Jale (eds.), Istanbul: İletişim Yayınları, May 2004, 161-178
 • Konferans Bildirileri
  Adak, Hülya, "Ötekileştiremediğimiz kendimizin keşfi: Yirminci yüzyıl otobiyografik anlatıları ve Ermeni tehciri", Aral, Fahri (ed.), İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, March 2011, 317-338
  Adak, Hülya, "A valediction to the “interdiction of mourning” of World War I; or, walking with Halide Edib through ambiguous terrains beyond the Catastropic divide", Keough, Leyla J. (ed.), Hrant Dink Memorial Workshop 2009, Istanbul: Sabanci University 2011, 21-29
 • Editörlügü Yapilan Kitaplar / Özel Nüshalar
  Adak, Hülya and Altınay, Rüstem Ertuğ, Introduction: theatre and politics in Turkey and its diasporas, Western Michigan University, December 2018, 185-214
  Adak, Hülya and Glassen, Erika, Hundert jahre Türkei: zeitzeugen erzaehlen, Zürich: Unionsverlag (Bosch Stiftung), July 2010
  Adak, Hülya and Altınay, Ayşe Gül, New perspectives on Turkey: Dossier on gender, ethnicity, and the nation-state, İstanbul: Homer Kitabevi 2010
  Adak, Hülya and Altınay, Ayşe Gül and Düzel, Esin and Bayraktar, Nilgün, İşte böyle güzelim..., İstanbul: Sel Yayıncılık 2008
© 2021 Sabancı Üniversitesi