Sabancı Üniversitesi

Diller


Ocak Ayından Haberler/ SU Gender 2022

LISTEN
Published on 09.02.2022 11:25

Ocak Ayından Haberler

SU Gender/ 2022

(Bültene ulaşmak için tıklayın)

Özge Ertem Mor Sertifika Webinarında Konuşmacı Oldu

Mor Sertifika Programı webinar serisinin 2022’deki ilk konuğu Çocukluğun Yükü başlıklı bir sunum gerçekleştiren Özge Ertem oldu. 1930’lu ve 1940’lı yıllarda Türkiye’de çıkan çocuk dergilerinde erdem, ahlak, başarı, iyilik, doğruluk, düzgünlük temalarının belirgin sınıfsal kodlar ve toplumsal cinsiyet normlarını yansıtmasından yola çıkarak bizi, çocuklara verilen rollerin ve çocukların kendi seslerinin tarihsel izlerini keşfetmeye davet etti.  SU Gender’da Dönüştürücü Aktivizm ve Cins Adımlar programlarının koordinatörü olan Ertem, bu programlarda odaklanılan yöntemlerden biri olan hikaye anlatıcılığını kullanarak sunumunda kendi çocukluğundan bir hikayeyi de katılımcılarla paylaştı.

SU Gender Web Sitesi Yenilendi

Yeni yılda açtığımız yeni siteyle hem güncel haber ve duyurulara hem de geçmiş çalışmaları içeren arşive ulaşmak daha kolay hale geldi. Araştırma ve eğitim gündemine dair oluşturduğumuz yeni bölümlerde bu alandaki çalışmalara ilişkin daha detaylı bilgiler yer alıyor. 2010 yılından bu yana yürüttüğümüz konferans, panel, söyleşi, akademik konuşma gibi etkinliklerle ilgili, etkinlik türü ve tarihine göre detaylı tarama yapmaya imkan sunan yeni bir alan bulunuyor. Araştırmalar başlığından hem güncel araştırma projelerine dair bilgiye hem de araştırma alanlarına ilişkin proje, yayın ve etkinliklere ulaşmak mümkün. Düzenlediğimiz ödüller ve 8 Mart etkinliklerine, SU Gender yayınlarına, programlar ve eğitimlerle ilgili güncel ve geçmiş bilgilere de siteden ulaşabilirsiniz. SU Gender Blog ise öğrencilerin, mezunların, asistanların, SU Gender ekibinin yazılarını sizlerle buluşturacak. Siteyi ziyaret etmek için tıklayın.

Mor Sertifika Farkındalık Eğitimi

Mor sertifika Programı kapsamında 2022 yılının ilk Farkındalık Eğitimini 8-9 Ocak tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirdik. Toplumsal cinsiyetin temel kavramları, ayrımcılık ve materyal tasarımı konularında düzenlenen program öğretmen ve öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet eşitliğini eğitime entegre etmek için bir başlangıç çalışması olarak sürdürülüyor. 

RESISTIRE Projesinin İlk Döngüsü Tamamlandı

SU Gender tarafından AB Ufuk 2020 kapsamında sağlanan destekle yürütülen RESISTIRE (Salgınlarla Ortak, Yaratıcı, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Stratejilerle Baş Etme) projesi birinci döngüsünü tamamladı. RESISTIRE, COVID-19 salgını kapsamındaki sosyal eşitsizliklerin ortaya çıkarılması için 31 ülkede izleme ve araştırma çalışması yapıyor, uygulamaya yönelik iç görüler geliştiriyor ve karar alıcılar, sivil toplum kuruluşları ve paydaşlar tarafından farklı politika alanlarında hayata geçirilmek üzere çözümler üretiyor. İlk döngü sonunda uygulamaya yönelik tavsiyeler, pilot projeler ve araştırma gündemi olmak üzere üç başlık altında çözüm odaklı çıktılar elde edildi. Detaylı bilgi için tıklayın

Göç ve Çevre Konulu Raporun İngilizce Çevirisi Yayınlandı

Kristen S. Biehl’in yürütücülüğünü yaptığı ve Raoul Wallenberg Institute RW-İnsan Hakları Araştırmaları Hibe Program tarafından desteklenen “Türkiye’de Göç, Çevre ve Toplumsal Cinsiyet” başlıklı projenin Ekim ayında yayınlanan final raporunun özeti İngilizceye çevrildi. Rapor, çoğunlukla birbirinden bağımsız ele alınan göç ve çevre konularını kesiştikleri ortak alan olan toplumsal cinsiyet temelli olgular üzerinden birbirleriyle konuşturuyor. Bu bağlamda Türkiye’de göç ve çevre ile ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerinin toplumsal cinsiyete duyarlılık ve yaklaşımları yakından inceleniyor. Raporun özet çevirisine ulaşmak için tıklayın. 

Nelere Katıldık?

ProGender+ Programı

  • KordSA yöneticiler, beyaz yaka ve mavi yaka eğitimleri başladı. Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı, İş yerinde Ayrımcılık ve Mücadele Yöntemleri üzerine yoğunlaşan eğitimler Hülya Adak, Emirhan Deniz Çelebi ve Nazlı Hazar tarafından veriliyor.

  • Sabancı Gönüllüleri: Sabancı Holding çalışanlarının gençlere yönelik organize ettiği eğitimler 23 Ocak’ta Hülya Adak ve Emirhan Deniz Çelebi’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği modülüyle devam etti. Yoğun ilgi ile karşılanan program ilerleyen aylarda da devam edecek. 

İşbirlikleri

  • Stanford University VMware Women’s Leadership Innovation Lab’le SU Gender arasında 12 Ocak’da gerçekleşen toplantıyla eğitim ve araştırma alanında önemli bir işbirliği başlamıştır. İşbirliği Stanford Üniversitesi’nden Caroline Simmard ve Sabancı Üniversitesi’nden Hülya Adak liderliğinde yürütülecektir.

  • 18 Ocak’da KADER’le (Kadın Adayları Destekleme Derneği) ile SU Gender arasında (Hülya Adak) yeni bir işbirliği toplantısı gerçekleşmiştir. Bahar 2022’de SU Gender ev sahipliğinde bir atölye gerçekleştirilecektir.

  • Ocak 2022’de gerçekleşen Columbia Global Centers İstanbul ve SU Gender toplantıları (Hülya Adak) 8 Mart etkinlikleriyle başlayarak genç araştırmacıları da kapsayan iki yıllık bir araştırma ve webinar serisine evrilecektir. 

Konuşmalar, Toplantılar

  • Hülya Adak, 5 Ocak’da Prof. Nihat Berker’in Kadir Has Üniversitesi’ndeki “Post-1984 Üto/Distopya” dersine “Virginia Woolf, Kendine Ait Bir Oda ve Mrs. Dalloway’da Feminizm ve Modernist Estetik” başlıklı bir konuşmayla katılmıştır. 

  • Deniz Gündoğan İbrişim 17 Ocak’da Cost Action 20105 - Slow Memory: Transformative Practices for Times of Uneven and Accelerating Change projesi kapsamında Yönetim Komitesi Toplantısı (Management Committee  & Leadership meeting) ve Hafıza Çalışmaları (Memory Studies) atölye toplantılarına katıldı.

Önümüzdeki ay Neler var?

MSP Kış Okulu Şubat’ta

Sabancı Vakfı desteğiyle SU Gender tarafından yürütülen Mor Sertifika Programı kapsamında 2022 Mor Sertifika Programı Çevrimiçi Kış Okulu tüm Türkiye’den 60 öğretmen ve öğretmen adayının katılımıyla 5-6 ve 12-13 Şubat tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Katılımın ücretsiz olduğu programa sosyolojiden psikolojiye, hukuktan doğa bilimlerine, edebiyattan güncel araştırmalara farklı alanlardan akademisyen ve uzmanlar sunum, tartışma ve atölye çalışmaları ile katkı sunacak.

SU Gender Yeni Ekip Arkadaşını Arıyor 

SU Gender, yürütücülüğünü Ayşe Gül Altınay'ın yapacağı AB UFUK2020 ACCTING (AdvanCing behavioural Change Through an INclusive Green deal) projesinde part-time Proje Uzmanı olarak çalışacak bir araştırmacı arıyor. İklim değişikliği ve Avrupa Yeşil Mutabakatı uygulamalarını eşitsizlikler ekseninde toplumsal cinsiyet+ bir bakış açısıyla inceleyecek olan projenin hedefleri arasında ötekileştirilen grupların, özellikle de kadınların ve gençlerin önayak oldukları ilham verici dönüşümleri saptamak, görünür kılmak ve bu dönüşümlerden dersler çıkarmak da var. İlana ulaşmak için tıklayın

© 2023 Sabancı Üniversitesi