Sabancı Üniversitesi

Diller


Lisans

LISTEN

* Kültürel Çalışmalar Lisans Programı 2020-2021 akademik yılından başlamak üzere yeni öğrenci alımına kapanmıştır. Mevcut öğrencilerimiz diploma programı seçiminde Kültürel Çalışmalar Lisans Programını tercih etmeye devam edebilecektir.

Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar programı, kültür, iktidar, ve tarih arasındaki ilişkileri çok disiplinli, araştırmaya ağırlık veren, farklı metodolojilere açık ve eleştirel pedagojiyle şekillenmiş bir çerçevede ele alan bir program olarak tasarlanmıştır. Program, disiplinlerarası çalışmalar yapan, Türkiye'deki ve dünyanın genelindeki çağdas kültürel dinamikleri tahlil edip bunlara dahil olmanın yeni yollarını geliştirmeye çalışan bir grup akademisyeni biraraya getirmektedir.

Geniş bir konu ve kuram yelpazesini kapsayan programımız, toplumsal cinsiyet ve cinsellik, milliyetçilik, küreselleşme, şiddet ve travma, hafıza, hukuk, popüler kültür ve yeni medya teknolojileri alanları üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar programı, öğrencilerin hem entelektüel anlamda kendilerini geliştirmeleri hem de kamusal alandaki tartışmalara dahil olmaları için çaba göstermektedir. Düzenlenen ders dışı etkinliklerle, hem öğretim üyeleri hem öğrenciler kampüs içinde ve/veya dışındaki sosyal ve politik tartışmalara katılma fırsatı bulmaktadırlar. Programın büyük önem verdiği eleştirel pedagoji pratiği, ikinci sınıftan itibaren öğrencilerin özgün araştırma projeleri geliştirmesine imkan vermektedir.

Program Yükümlülükleri, Üniversite'ye giriş yılı bazında değişebilir. Devam eden öğrencilerimiz program yükümlülüklerine buradan ulaşabilirler.

Kültürel Çalışmalar Lisans programı hakkında daha fazla bilgi için Program Koordinatörü Prof. Dr. Sibel Irzık (sibel.irzik@sabanciuniv.edu) ile irtibata geçebilirsiniz.

© 2024 Sabancı Üniversitesi